Gabinet multimèdia

Fem arribar el teu projecte més lluny. El nostre equip contacta i facilita el material audiovisual a televisions, mitjans, participants o grups d’interés per facilitar al màxim la projecció i notorietat del seu esdeveniment.

COMPTEM AMB ELS MILLORS EQUIPS TÈCNICS I HUMANS PER AL TEU ESDEVENIMENT ESPORTIU

Ens permeten oferir totes les garanties els nostres equips professionals digitals, full HD, drons, càmeres subjectives, micròfons de pèrtiga, pèrtigues i professionals audiovisuals per tal de dur a terme gravacions, grafismes, retolacions i locucions.
Contactar